คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญร่วมงานเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “สรรสร้างวิศวกรสู่โลกยุคใหม่ด้วย Work-based Education” (Global Engineer Creation Methodology by WBE) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างบุคลากรด้านวิศวกรรมอย่างมีคุณภาพ เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 –16.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวปาฐกถาเปิดงาน หัวข้อ “แนวคิดในการนำ Work-based Education ระดับโลกมาใช้ในประเทศไทย” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา ศาสตราจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดล้อม แห่ง New Jersey Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา (The Association of Thai Professionals in America and Canada : ATPAC) กล่าวปาฐกถาหัวข้อ "มาตรฐานการศึกษาอาชีพวิศวกรระดับสากล”

สำหรับช่วงเสวนา นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ประเทศไทย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดำเนินรายการโดย คุณรพิพัฒน์ นาดี และบูธเครือข่ายพันธมิตรจากองค์กรชั้นนำร่วมแสดงเทคโนโลยี อาทิ Liugong, Mitsubishi Electric Factory Automation – Thailand, ABB, SMC (Thailand), Yaskawa, ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนร่วมงาน คลิก! https://forms.gle/XFmoSQNZoomVcqeN7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณ ทิพวรรณ โทร. 02 855 1477
คุณ สุภิฐศราค์ โทร.02 855 1471
Email : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/ET.PIM