การประชุมสุดยอดอูเจิ้นแห่งการประชุมอินเตอร์เน็ตโลก ประจำปี 2023 (2023 World Conference Wuzhou Summit) ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง10  เดือนพฤศจิกายน ณ ตำบลอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียง ภายใต้หัว “สร้างโลกดิจิทัลแห่งพลังการปรับตัวและการโอบอ้อมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคน :ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันบนไซเบอร์สเปซ”

อูเจิ้น ตั้งอยู่ในเมืองถงเซียง เขตเมืองเจียซิง มณฑลเจ้อเจียง ภายในเมืองมีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการบริการในทุกๆด้าน ทุ่มเทจัดการประชุมและนิทรรศการให้มีละเอียดรอบครอบอย่างเต็มที่ เพื่อให้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ 

ให้สิ่งแวดล้อมภายในเมืองดียิ่งขึ้นเพื่อตอนรับแขกผู้มาร่วมงาน

การประชุมสุดยอดปีนี้ได้ขนาดใหญ่ขึ้น และกิจกรรมในการประชุมหลากหลายขึ้น โดยเมืองถงเซียงได้จัดเตรียมสถานที่ต่างๆอย่างละเอียดรอบครอบ มีการติดตั้งสถานีกระจายสัญญาณ 5G ในเมืองทั้งหมด 3,640 แห่ง คุณภาพสัญญาณ 5G ครอบคลุมในพื้นที่สำคัญ เช่น แหล่งท่องเที่ยวซีจ้า ศูนย์ประชุมอินเทอร์เน็ตนานาชาติอูเจิ้น ศูนย์นิทรรศการอินเทอร์เน็ตจือกวง พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโลกอูเจิ้น เป็นต้น

ตามข้อบังคับของการจัดสถานที่การประชุมระดับนานาชาติชั้นนำ เมืองถงเซียงเพิ่มประสิทธิภาพสภาพแวดล้อมของสถานที่จัดงานอย่างต่อเนื่อง ในช่องทางสัญจรหลักและรอยต่อที่สำคัญ ได้จัดทำภูมิทัศน์และป้ายสัญลักษณ์จุดไฮไลท์ต่างๆของถงเซียง การสร้าง “อุทยานนคร” อย่างสมชื่อ การต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกด้วยสภาพแวดล้อมในเมืองที่ดีขึ้น ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เมืองถงเซียงส่งเสริมให้ท้องฟ้าแจ่มใส่ น้ำใส เมืองสะอาด เมื่อช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคมของปีนี้ อัตราคุณภาพอากาศของเมืองถงเซียงอยู่ที่ 88.1% และ กว่า 13 อำเภอมีคุณภาพอากาศในการควบคุมคุณภาพน้ำระดับสามหรือคิดเป็น 92.3%

“การสัญญาแห่งสิบปี”เพิ่มกิจกรรมที่โดดเด่นใหม่มากมาย

ตามรายงาน หัวข้อหลักการประชุมสุดยอดปีนี้คือ “สร้างโลกดิจิทัลแห่งพลังการปรับตัวและการโอบอ้อมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคน :ร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันบนไซเบอร์สเปซ” และจัดให้มีการประชุมหลากหลายมิติในหัวข้อย่อยอีกกว่า 20 หัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจาก ด้านความร่วมมือและพัฒนา เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การธรรมาภิบาลและความปลอดภัย มนุษยศาสตร์และสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ ยังเปิดหัวข้อการประชุมย่อยที่ยกประเด็นความร่วมมือทางดิจิทัลของแนวคิดการพัฒนาทั่วโลก ความร่วมมือเเพื่อบรรลุเป้าหมายในเรื่องการส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการบูรณาการพื้นที่สีเขียวและมาตรการคาร์บอนต่ำในทุกด้านสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกภายในองค์กร เยาวชนกับอนาคตของดิจิทัล เป็นต้น การประชุมในปีนี้ให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาของการบูรณาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับเศรษฐกิจและสังคมด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสะท้อนให้ถึงสังคมโลกด้วยวิสัยทัศน์เดียวกันสำหรับการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาและความผาสุขของมนุษยชาติ

สำหรับปีนี้ถือเป็นปีที่ 10 ของการประชุมสุดยอดอูเจิ้นแห่งการประชุมอินเตอร์เน็ตโลก โดยจัดขึ้นบนพื้นฐานความพิเศษของหลายๆ ปีที่ผ่านมา

ภายในของศูนย์การประชุมและนิทรรศการอินเทอร์เน็ตนานาชาติอูเจิ้นจัดเรียงธงชาติของประเทศต่างๆ ณ เมืองอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียง (5 พฤศจิกายน 2023)  (ภาพโดย Cui Yiming นักข่าวจาก Guangming.com)

“แสงสว่างแห่งอินเตอร์เน็ต” แสดงถึงรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล

ช่วงเช้าของวันที่ 5 ภายในโซนจัดแสดงนิทรรศการที่สำคัญของ “ศูนย์จัดแสดงแสงสว่างแห่งอินเตอร์เน็ต” คนงานและผู้จัดแสดงสินค้าจัดบูทแสดงสินค้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย งานแสดงสินค้า “แสงสว่างแห่งอินเตอร์เน็ตในปีนี้จะเปิดตัวโรงทดลองประสบการณ์เปิดการสัมผัสการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัลในอนาคต มีการจัดกิจกรรมในตรีมรำลึก ”เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ต้องย้อนนึกถึง” ทั้งนี้ มีบริษัทและสถาบันชื่อดังต่างๆ มากกว่า 500 แห่ง รวมถึงอาลีบาบาและเทนเซ็นต์ ได้เข้าร่วมในนิทรรศการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมุ่งเน้นการแสดงรูปแบบทางเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า

“ร่วมชมสิบปีที่สัญญาไปด้วย”การประชุมสุดยอดอูเจิ้นแห่งการประชุมอินเตอร์เน็ตโลก ประจำปี 2023  พร้อมแล้ว