มาร์โค ลี รองประธานอาวุโสภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคและญี่ปุ่น ของ Elekta กล่าวว่า การก่อตั้งบริษัท Elekta ประเทศไทย จะช่วยสนับสนุนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ให้เข้าถึงประโยชน์ของการฉายรังสีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถให้บริการที่มีคุณภาพตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการสนับสนุนแอปพลิเคชัน ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเริ่มของรัฐบาลในการลดเวลารอในการบำบัดด้วยรังสีลงครึ่งหนึ่ง จาก 12 สัปดาห์เหลือเพียง 6 สัปดาห์ โดยหลักๆ แล้วด้วยการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์

นอกจากนี้ Elekta จะใช้กลยุทธ์ - ACCESS 2025 - โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างเครือข่ายโดยตรงในตลาดที่มีการเติบโตที่สำคัญ รวมถึงฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และอียิปต์ ศูนย์กลางแห่งใหม่ของ Electra ในประเทศไทยสนับสนุนเป้าหมายนี้ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการเข้าถึงและบริการในการรักษาโรคมะเร็ง

ในระหว่างการประชุมผู้ใช้ในประเทศไทยครั้งแรกนี้ Elekta จะมีส่วนร่วมกับกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลและการแพทย์ต่างๆ รวมประมาณ 40 องค์กร เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและสนับสนุนความรู้ทางการศึกษาและสาธิตมาตรฐานการบำบัดด้วยรังสีใหม่ผ่านแอปพลิเคชันบนคลาวด์ที่เรียกว่า ProKnow แอปนี้จะช่วยสร้างแผนการรักษาด้วยรังสีที่แม่นยำโดยพิจารณาจากสภาพเฉพาะของผู้ป่วยและลักษณะของเนื้องอก นอกจากนี้ ฟอรัมนี้จะช่วยแลกเปลี่ยนทักษะและความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วม เพื่อช่วยยกระดับประสบการณ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ระหว่างกัน