เนื่องในโอกาสการเข้าสู่วาระครบรอบการเดินรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ในปี 2567 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM  จัดโครงการ BEM Art Contest ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “20 ปี สายสีน้ำเงิน” ชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท ได้ทำการประกาศ 100 ผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ 

โอกาสนี้ นางวัฒนา สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ นางสาวสุวพีร์ ลือสิริพรกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับคณะกรรมการการประกวดผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์บันชา ศรีวงศ์ราช ประธาน IWS Thailand, อาจารย์อภิเดช พัฒนาสุทธินนท์, ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์, อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสำราญ และอาจารย์ธัฐบดินทร์  บุญเนื่อง  ทำการคัดเลือก 100 ผลงาน จาก 158 ผลงาน ของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทั้งสองประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (50 ผลงาน) และประเภทประชาชนทั่วไปที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (50 ผลงาน) เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ Metro Art สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน