ยิ่งใหญ่ริ้วขบวน Art Carnival 18 อำเภอเชียงรายของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023

วันที่ 19 พ.ย. 66 ยามเย็นที่บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ใจกลางเมืองเมืองเชียงราย มีการจัดแสดงริ้วขบวนเปิดโลก 18 อำเภอ Art Carnival โดยกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ริ้วขบวนฯ ประกอบด้วยชุมชน 18 อำเภอ เมืองเชียงราย เชียงแสน เชียงของ เชียงรุ้ง ขุนตาล ดอยหลวง เทิง ป่าแดด พญาเม็งราย พาน แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่ลาว แม่สรวย แม่สาย เวียงแก่น เวียงชัย เวียงป่าเป้า ได้รับความสนใจจากชาวเมืองเชียงราย ชาวอำเภออิ่นๆ นักท่องเที่ยว ร่วมชมอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทางริ้วขบวนฯ โอกาสนี้นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ เครือข่ายวัฒนธรรม ศิลปินศิลปะร่วมสมัย ร่วมชมริ้วขบวนฯ เป็นการโหมโรงสร้างการรับรู้ของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ที่งานจะเปิดจริงในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ จัดแสดงถึง 30 เมษายน 2567 สำหรับชิ้นงานศิลปะของริ้วบวนฯ บางส่วนจัดแสดงกระจายไปยังจุดสำคัญหลายสถานที่ อาทิ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นประตูบานแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมาเที่ยวเชียงราย และลานประติมากรรมริมแม่น้ำกก ณ สวนไม้งามริมน้ำกก

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกจังหวัดเชียงรายจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023 ด้วยความพร้อมของจังหวัด เครือข่ายศิลปินเชียงราย ร่วมแรงร่วมใจกันสุดความสามารถ จะทำให้เชียงรายเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวและคนรักศิลปะมาร่วมชมมหกรรมนี้ ขณะนี้การจัดงานมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ต่างๆ และการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน 60 คน จาก 21 ประเทศ ทั้งศิลปินระดับโลก ศิลปินระดับกลาง ศิลปินรุ่นใหม่ จะแล้วเสร็จก่อนเริ่มงานวันที่ 9 ธ.ค. นี้ นอกจากการแสดงผลงานของศิลปินแล้ว เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนจุดประกายให้เยาวชนสนใจงานศิลปะมากขึ้น ส่วนกิจกรรมคู่ขนาน อาทิ พาวิลเลี่ยน 13 แห่ง และการเปิดบ้านศิลปินเชียงรายกว่า 80 หลัง "การจัดงานศิลปะระดับโลกนี้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามนโยบาย soft power ของรัฐบาล ที่จะช่วยจ้างงานคนในพื้นที่ได้มากกว่า 8,000 คน เกิดรายได้ทั้งในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้กว่า 30,000 ล้านบาทในช่วง 5 เดือนของการจัดงาน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกอีกด้วย"

ด้าน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าฯ เชียงราย กล่าวว่า ทุกภาคส่วนจะช่วยขับเคลื่อนเมืองเชียงรายให้มีสีสัน มีชีวิต เต็มไปด้วยผลงานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมให้กับ จ.เชียงรายแล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะความรักในงานศิลปะให้กับเยาวชน ตลอดจนผู้คนในชุมชน ส่งเสริมพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะในระดับนานาชาติ รวมถึงสนับสนุนให้ใช้มิติด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเมืองและประชาชนในจังหวัดเชียงรายให้มีความก้าวหน้าด้วย

ด้าน นางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ กล่าวว่า มหกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ศิลปินมาทำงานสร้างสรรค์ที่จ.เชียงราย มาทำงานร่วมกับชาวบ้าน กลุ่มศิลปิน สล่า ต่างจากเบียนนาเล่ครั้งก่อนๆ เน้นความร่วมมือร่วมใจกัน และสนับสนุนให้ชาวเชียงรายได้ประโยชน์ ศิลปินที่ชวนลงพื้นที่ได้แรงบันดาลใจจากองค์ความรู้เดิมและวิถีวัฒนธรรมล้านนา สร้างสรรค์สู่งานศิลปะร่วมสมัย มหกรรมครั้งนี้ยังส่งเสริมให้จ.เชียงรายได้รับการยกย่องเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบจากยูเนสโก ส่วนผลงานศิลปะระดับโลกติดตั้งแล้ว 70 – 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว “แสดงถึงความร่วมมือจากรัฐบาล จังหวัด ไม่ใช่โครงการจากบนลงล่าง มีความร่วมมือระหว่างชุมชน หมู่บ้าน อำเภอ อย่าง 18 อำเภอที่มาร่วมขบวนพาเหรด แสดงพลังการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองศิลปะระดับโลก โดยมีศิลปินสมาคมขัวศิลปะเป็นพี่เลี้ยงแสดงความพร้อมจัดมหกรรมศิลปะ ทั้งยังมีสถาบันศิลปะในระดับนานาชาติสนใจสนับสนุนมหกรรมครั้งนี้”