เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน ได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 200 เครื่อง แก่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนนำร่องภายใต้โครงการคอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด ของกรุงเทพมหานคร โดยนางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด เป็นตัวแทนในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ แก่นางทรายทอง ตรีสัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ และได้รับเกียรติจาก นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเขตบางเขนรวมถึงคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เข้าร่วมในพิธี   

กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเชฟรอน และบริษัทผู้ร่วมทุน ซึ่งประกอบด้วย บริษัท มิตซุย ออยล์เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในการเรียนรู้ รวมถึงติดอาวุธทักษะด้านดิจิทัลที่สำคัญให้กับเด็กๆ ต่อไป ทั้งนี้ เชฟรอนได้มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพกพาจำนวน 200 เครื่อง พร้อมที่ชาร์จแบตเตอรี่ ที่ผ่านการใช้งานแล้วแต่ยังมีสภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์ของโครงการคอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การดำเนินงานของโครงการฯ ที่มุ่งพัฒนาห้องเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ให้เป็นห้องเรียนนำร่อง และส่งเสริมการสร้างห้องเรียนดิจิทัลที่ใช้การเรียนการสอนแบบ Active-Based Learning ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจบริจาคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือขององค์กรเพื่อสนับสนุนโครงการฯ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์คอมเก่าสู่คนใหม่ เรียนรู้ไกลไม่สิ้นสุด