วันที่ 21 พ.ย.2566  ที่รัฐสภา  นายมานพ  คีรีภูวดล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.)ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและผู้หนีภัยการสู้รบตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา ใน กมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมนัดแรกเพื่อกำหนดกรอบการทำงาน โดยหยิบยกข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ในเมียนมา ขึ้นหารือ

พล.ท.พงศกร รอดชมภู อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาอนุกมธ. เชื่อว่า เหตุการณ์ในเมียนมา จะใหญ่เทียบเคียงเหตุสงครามที่เคยเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา แต่ระยะเวลาอาจจะสั้นกว่า และเห็นว่าไทยน่าจะมีแผนรองรับไว้แล้ว อนุกมธ.ควรประสานเชิญ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย มาชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินการหากมีการอพยพเข้ามาในไทย โดยนำแผนเก่าที่เคยใช้ตอนสถานการณ์กัมพูชามาวางเป็นตุ๊กตา เพื่อดำเนินการตามนั้น

นายมานพ  ประธานอนุกรรมาธิการ แสดงความเป็นห่วง หากเกิดสถานการณ์ในเมียนมาจริง จะเกิดคลื่นมนุษย์นับล้านคน อพยพเข้ามาในประเทศไทย จึงเห็นด้วยที่จะมีการเตรียมความพร้อม ว่าจะบริหารจัดการอย่างไร และต้องเตรียมพร้อมทั้งนโยบาย และการประสานต่างประเทศซึ่งการถอดบทเรียนที่มีผู้ลี้ภัยจากสงครามเวียดนามเมื่อ 30 ปีก่อน เพื่อให้เห็นว่าหากเกิดขึ้น จะทำอย่างไร จึงต้องกระตุ้นฝ่ายบริหาร โดยอนุกมธ.จะเชิญนักวิชาการ และตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคง มาชี้แจงเรื่องแผนการดำเนินการ และจะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ช่วงกลางเดือนม.ค.67 ด้วย