ฟิลลิปไลฟ์ส่งประกันออมทรัพย์ MAX 10/1 PLUS จ่ายครั้งเดียว คุ้มค่าคุ้มครอง 
ผลตอบแทนแน่นอน  จับกลุ่มคนชอบออม ได้ลดภาษีโค้งสุดท้ายปลายปี

นายธฤทธิ์ พรหมนารถ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ทำให้ผลประโยชน์จากการลงทุนต่าง ๆ มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกัน แม็กซ์ เท็น วัน 10/1 (MAX 10/1 PLUS*)  ซึ่งเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี เหมาะสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้มีเงินได้ ที่ต้องการสร้างหลักประกันชีวิตควบคู่การออมที่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า การสร้างกองทุนเกษียณอายุ หรือใช้เป็นกองทุนสำรองในยามฉุกเฉิน เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางการเงินในอนาคต
"แม็กซ์ เท็น วัน 10/1 (MAX 10/1 PLUS*)" ประกันออมทรัพย์ที่มีการให้เงินคืนปีที่ 1 - 9 ปีละ 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และครบกำหนดสัญญารับเงิน 101% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาถึง 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 1 วัน - 65 ปี  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เลือกความคุ้มครองได้ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่นำเสนอ 3 แผน (55,000/75,000/100,000) บาท โดยความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด และสำหรับช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 พิเศษรับเงินคืนสูงสุดถึง 2,000  บาท ผู้ที่สนใจประกันลดหย่อนภาษี คลิก ที่ >>> online.PhillipLife.com 
*MAX 10/1 PLUS เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย แม็กซ์ เท็น วัน 10/1