สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักงานสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐฯ หรือยูเอสซีบี ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองซูทแลนด์ รัฐแมริแลนด์ ประเทศสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นว่า ในปี 2023 (พ.ศ. 2566) ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้ประชากรโลกได้เพิ่มขึ้น 75 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้ในวันขึ้นปีใหม่ คือ วันที่ 1 มกราคม 2024 (พ.ศ. 2567) ที่จะมาถึงนี้ ประชากรโลกก็จะมีจำนวนรวมมากกว่า 8,000 ล้านคน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่โลกของเรามีประชากรรวมด้วยจำนวนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสำมะโนประชากรแห่งสหรัฐฯ ระบุว่า อัตราการเพิ่มของประชากรโลกในช่วงรอบปี 2023 ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้น ต้องถือว่าอยู่ในะดับต่ำ เพราะเพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 1 เท่านั้น โดยหลายๆ ประเทศมีอัตราการเกิดต่ำ เช่น สหรัฐฯ มีอัตราการเกิดเพียงร้อยละ 0.53 ซึ่งถือเป็นอัตราการเกิดน้อยกว่าอัตราการเกิดทั่วโลก

โดยในรอบปีที่กำลังจะผ่านพ้นไป สหรัฐฯ มีประชากรเพิ่มเพราะอัตราการเกิดใหม่จำนวน 1.7 ล้านคน ส่งผลให้ประเทศมีจำนวนประชากรอยู่ที่ 335.8 ล้านคน

ส่วนอัตราการเกิดใหม่และการเสียชีวิตของประชากรโลกในปี 2024 ที่กำลังจะมาถึงนี้ คาดการณ์ว่า ทุกวินาทีจะมีอัตราเกิดเฉลี่ยประมาณ 4.3 คน ขณะที่ อัตราการเสียชีวิตมีจำนวนเฉลี่ยอยู่ที่วินาทีละ 2 คน