บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รณรงค์ให้เยาวชนไทยบริจาคโลหิตผ่านโครงการ “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567” (BRAND’S Young Blood 2024) อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 24 โดยปีนี้ได้สร้างสรรค์แคมเปญ “Give Blood Give Lives พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่” กิจกรรมดี ๆ ที่ชวนเยาวชนไทยร่วมปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดการออกแบบลายเสื้อยืด และการประกวดสื่อภาพนิ่ง เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิตและสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็น “ผู้ให้” 

โดย นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่   เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด และ นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ “แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567” โดยมีไอดอลขวัญใจวัยรุ่นอย่าง “แจ๊คกี้” จักริน กังวานเกียรติชัย ศิลปินดัง เจ้าของรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2563” เชิญชวนเหล่าแฟนด้อม นิสิต นักศึกษา ร่วมแสดงพลังการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน ภายในงานยังมีการมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ การประกวดแต่งเพลงสั้น และประกวดเต้น TikTok หัวข้อ “Give Blood Give Lives” จากโครงการ BRAND’S Young Blood 2023 อีกด้วย

มธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด 

นางมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม ทั้งด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมไทย ภายใต้ค่านิยม ‘Giving back to society’  ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมในโครงการ ‘แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต’ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 24 ปี ด้วยมุ่งหวังให้เยาวชนได้แสดง ‘พลังเล็กๆ’ ด้วยการบริจาคโลหิต ให้เป็น ‘พลังที่ยิ่งใหญ่’ ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ และร่วมรณรงค์ชวนเยาวชนร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อต่อพลังชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์ และนำมาเป็นโลหิตสำรองคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีส่วนรับผิดชอบสังคมร่วมกัน ด้วยการรณรงค์การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

“ในปี 2567 นี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ‘Give Blood Give Lives  พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่’ทั้งการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด และการประกวดสื่อภาพนิ่ง (Infographic) รณรงค์บริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทาน พร้อมเกียรติบัตร ทุนการศึกษาและของรางวัล รวมทั้งจะจัดกิจกรรมโรดโชว์รณรงค์บริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษา พร้อมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล และภูมิภาคต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 2567”  

มธุวลี สถิตยุทธการ  -  ปิยนันท์ คุ้มครอง

นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า “องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประมาณการใช้โลหิตของแต่ละประเทศไว้ว่า ควรมีโลหิตและผลิตภัณฑ์โลหิตที่ปลอดภัยและมีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการใช้ของประเทศ คือ 3% ของจำนวนประชากร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมีเป้าหมายการจัดหาโลหิต 2,500,000 ยูนิตต่อปี โดยกรุงเทพมหานครต้องจัดหาโลหิตอย่างน้อย 700,000 ยูนิต  ต่อปี และอีก 1,800,000  ยูนิต เป็นการจัดหาโลหิตในส่วนภูมิภาค คือ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต โดยในปัจจุบันมีปริมาณการเบิกใช้โลหิตเพิ่มขึ้น 8-10% ทุกปี  

“ทั้งนี้ จากข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566  ในเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย จะเห็นได้ว่า ปริมาณเลือดในคลัง ทุกกรุ๊ปเลือด ทั้ง A B O AB รวมทั้งหมู่โลหิตพิเศษ (Rh-negative) ยังคงขาดแคลนเกินกว่า 50% ส่งผลให้ปริมาณโลหิตคงคลังยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละเดือน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาว ที่มักมีความจำเป็นในการใช้โลหิตค่อนข้างสูง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายและภาคีร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เชิญชวนการบริจาคโลหิต เพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น จึงร่วมมือกับ บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำ โครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2567 (BRAND’S Young Blood 2024) โดยปี 2567 ตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 100,000 ยูนิตทั่วประเทศ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเยาวชนถือว่าเป็นกลุ่มที่มีช่วงระยะเวลาการบริจาคโลหิตได้ยาวนานและยั่งยืนในอนาคต”  

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า “สภากาชาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางในการจัดหาโลหิตของประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2508 โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพความปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ การจัดหาโลหิตได้ดำเนินการในรูปแบบการบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิตแห่งชาติซึ่งได้แก่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศจำนวน 160 แห่ง ได้รับการบริจาคจากประชาชนทั่วไป โดยสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน

“ปัจจุบันสามารถจัดหาโลหิตได้เพียงเฉลี่ยวันละ 1,700 – 1,800 ยูนิต/วัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้โลหิตของผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยโรงพยาบาลทำการขอเบิกโลหิตเฉลี่ยวันละ 3,400 – 3,500 ยูนิต/วัน แต่สามารถจ่ายโลหิตได้เพียงร้อยละ 42 ของการขอเบิก ทำให้โลหิตที่ได้รับจากการบริจาคไม่มีพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ” จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นผู้บริจาคโลหิต นอนหลับให้เพียงพอ รับประทานอาหารประจำมื้อ รวมทั้งมีจิตใจที่พร้อมเป็นผู้ให้ มาร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ

ด้านไอดอลหนุ่มขวัญใจวัยรุ่น “แจ๊คกี้” จักริน กังวานเกียรติชัย  หรือ แจ๊คกี้ TRINITY (ทรินิตี้)  เปิดเผยความรู้สึกว่า “ตัวผมเองได้บริจาคโลหิตครั้งแรกในวันเกิดเมื่อปีที่แล้ว รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในยามฉุกเฉิน สำหรับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ตั้งใจเตรียมร่างกายมาอย่างดี ทั้งออกกำลังกาย พักผ่อนนอนหลับมากกว่า 5 ชั่วโมง และดื่มน้ำประมาณ 300-500 ซีซี ก่อนบริจาคโลหิต รวมทั้งอยากเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตในช่วงเทศกาลหยุดยาวส่งท้ายปี หรือเมื่อมีโอกาส เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ”

ทั้งนี้ สำหรับการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด หัวข้อ “Give Blood Give Lives...พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่”    ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 อันดับ จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด ดื่มฟรีตลอดปี รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล วันที่ 31 มีนาคม 2567 ส่วนการประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic หัวข้อ “Give Blood Give Lives…พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่” แบ่งเป็น 2 เรื่องราว ได้แก่ สาระน่ารู้ในการบริจาคโลหิต และบริจาคโลหิตแล้วดีอย่างไร รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้ชนะเลิศทั้ง 3 อันดับ และรางวัลชมเชย 5 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด ดื่มฟรีตลอดปี รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 30 เมษายน 2567  ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 

ผู้สนใจร่วมกิจกรรม ติดตามรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.blooddonationthai.com กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วน ชัดเจน และส่งไฟล์ผลงาน มาที่ email : [email protected] ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ผ่านทาง www.facebook.com/nbctrc และ www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

 

#BrandsYoungBlood2024

#GivebloodGivelives

#พลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่