สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ทรงประกาศเตรียมสละราชสมบัติ 14 ม.ค.นี้ ส่งต่อราชบัลลังก์ให้เจ้าชายเฟรเดอริก

ในระหว่างการพระราชทานพรแก่พสกนิกรชาวเดนมาร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และได้มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 ซึ่งมีพระชนมายุ 83 พรรษาตรัสว่า พระองค์จะสละราชสมบัติในวันที่ 14 มกราคม 2567 และจะส่งต่อราชบัลลังก์ให้แก่เจ้าชายเฟรเดอริก หลังจากพระองค์ทรงครองราชสมบัติเป็นเวลานานถึง 52 ปี โดยพระองค์ตรัสว่าพระพลานามัยที่ถดถอยลงเป็นเหตุผลสำคัญของการตัดสินพระทัยสละราชบัลลังก์

“ข้าพเจ้าได้เข้ารับการผ่าตัดที่บริเวณหลัง ในช่วงต้นปี 2566 จากนั้นข้าพเจ้าครุ่นคิดถึงอนาคตและช่วงเวลาที่จะส่งต่อราชสมบัติให้แก่โอรสของข้าพเจ้า และบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว ที่ข้าพเจ้าจะสละราชสมบัติในวันที่ 14 มกราคม2567 ให้แก่มกุฎราชกุมารเฟรเดอริก หลังจากที่ข้าพเจ้าครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาอันเป็นที่รักของข้าพเจ้ามาเป็นเวลา 52 ปี” สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 ตรัสกับพสกนิกรชาวเดนมาร์ก

ทั้งนี้ สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์กทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในราชวงศ์ยุโรป และในวันที่ 14 มกราคม 2567 ถือเป็นวันครอบรอบการครองราชย์ต่อจากกษัตริย์เฟรเดอริกที่ 9 พระราชบิดา โดยในขณะนั้นสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 มีพระชนมายุ 31 พรรษา

ด้านนางเมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก ได้ออกแถลงการณ์ในนามของพสกนิกรชาวเดนมาร์กว่า ชาวเดนมาร์กรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 ที่ทรงอุทิศพระองค์และทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอด และพระองค์คือแบบอย่างของชาวเดนมาร์ก

#สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่2 #สละราชสมบัติ #เดนมาร์ก