สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวแจ้งญี่ปุ่นยกเลิกเตือนภัยคลื่นสึนามิทุกพื้นที่หลังเกิดแผ่นดินไหววันปีใหม่

สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวประกาศแจ้งว่า เมื่อเวลา 10.01 น. ของวันนี้ (2 มกราคม 2567) กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ยกเลิกประกาศให้เฝ้าระวังการเกิดคลื่นสึนามิในทุกพื้นที่ของญี่ปุ่นแล้ว

อย่างไรก็ดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง ทางการญี่ปุ่นจึงประกาศเตือนให้ชาวประมงใช้ความระมัดระวังในการออกเรือ รวมทั้งในช่วงสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะ 2-3 วันข้างหน้า กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังให้เฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวที่จะยังคงมีตามมาเป็นระยะ (aftershocks)

ในการนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ดังกล่าวและนักท่องเที่ยวไทยโปรดดูแลรักษาตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ HOTLINE +8190-4435-7812

(สถานะ ณ วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 10.35 น.)

#สึนามิ #แผ่นดินไหวญี่ปุ่น #Japan #แผ่นดินไหว #ข่าววันนี้ #อิชิคาวะ #ข่าววันนี้