สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายคิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ประกาศตัดสัมพันธ์ต่อเกาหลีใต้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือ ด้วยการกำหนดคำจำกัดความที่ระบุให้เกาหลีใต้ เป็นประเทศที่ปรปักษ์อันดับ 1 ก่อนกล่าวเตือนทิ้งท้ายว่า เกาหลีเหนือไม่ต้องการให้เกิดสงคราม แต่ก็พร้อมที่จะไม่หลีกเลี่ยงการทำสงคราม หากเกิดสงครามขึ้นจริง

รายงานข่าวแจ้งว่า ถ้อยแถลงของนายคิม จอง-อึนข้างต้น มีขึ้นในระหว่างที่เขาปราศรัยในที่ประชุมสมัชชาประชาชนสูงสุด หรือเอสพีเอ ชุดที่ 14 ครั้งที่ 10 ที่กรุงเปียงยาง เมืองหลวงของเกาหลีเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น

โดยผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในข้อที่ว่าด้วยการกำหนดประเทศเกาหลีใต้ ไม่ให้มีสถานะเป็นประเทศคู่กันเพื่อความปรองดองและการรวมชาติดังที่ปรากฏในของเดิม

ทั้งนี้ นายคิม จอง-อึน ระบุว่า ไม่มีความเป็นไปได้อีกต่อไปแล้ว ที่เกาหลีเหนือจะมีการรวมชาติกับเกาหลีใต้ และหากเกิดสงครามขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลี ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เกาหลีเหนือจะต้องพิจารณาในเรื่องการเข้ายึดครองเกาหลีใต้อย่างสมบูรณ์

รายงานข่าวเผยว่า นายคิม จอง-อึน ได้ยุบหน่วยงาน 3 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเจรจาและความร่วมมือกับเกาหลีใต้ ได้แก่ คณะกรรมการเพื่อการรวมชาติอย่างสันติ สำนักงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งชาติ และสำนักงานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศคัมกังซาน