”ภูมิธรรม“เยี่ยมชมคลังสินค้า Sun Lee ในสหรัฐ นำระบบจัดการคลังสินค้ามาเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรไทย

วันที่ 20 ม.ค.67 เวลา 9.00 น.ตามเวลาท้องถิ่น นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมชมบริษัท Sun Lee Inc และโกดังเก็บสินค้า โดยมี Mr.Sam Lee ประธานบริษัท ให้การต้อนรับว่า ได้พูดคุยถึงจุดกระจายสินค้า เพื่อนำไปปรับใช้กับสินค้าเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรคนตัวเล็ก ในการวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรล่วงหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการเข้าพบครั้งนี้ได้รับทราบข้อมูลว่าทาง บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ตั้งแต่แหล่งผลิตในประเทศไทย จนถึงคลังสินค้าที่อเมริกา และการกระจายสินค้าจากคลังสินค้าไปยังลูกค้าในต่างประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและทันความต้องการ ซึ่งทางบริษัทพัฒนาระบบมากกว่า 30 ปี ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการคลังสินค้าเกษตรของไทย และได้หารือถึงการส่งเสริมการขยายโอกาสการส่งออกสินค้าอาหารไทยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดในสหรัฐฯ ตลอดจนความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าอาหารไทยในสหรัฐฯ ในฐานะที่บริษัท Sun Lee เป็นผู้นำเข้า และกระจายสินค้า ไทยรายสำคัญรายหนึ่งของไทย ซึ่งตนได้ฝากถึงผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในด้านการควบคุมคุณภาพให้มีมาตรฐานสม่ำเสมอซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งออกควบคู่ไปกับการจัดทำระบบบริหารจัดการที่ดี

โดยปัจจุบัน บริษัท Sun Lee เป็นผู้นำเข้าสินค้าอาหารสำคัญ อาทิ ข้าวหอมมะลิ ผักและผลไม้กระป๋อง ซอสปรุงรส น้ำพริก ผลไม้แห้งผักและผลไม้แช่แข็ง อาหารพร้อมปรุง สำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เครื่องดื่ม ผงแกงสำเร็จรูป เครื่องใช้ในครัว มียอดจำหน่าย 3,080 ล้านบาทต่อปี โดยในจำนวนนี้นำเข้าจากไทยเช่น ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าวหอมมะลิ อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม สัปปะรด ข้าวโพดหวาน ผลไม้กระป๋อง น้ำมะพร้าว ชา กาแฟไทย และซอสปรุงรสต่างๆประมาณ 1,645 ล้านบาทต่อปี

 

#ภูมิธรรม #คลังสินค้า #สินค้าเกษตร