กยศ.ยืนยันอีกครั้งไม่ได้ระงับการให้กู้ยืมเงินของนักศึกษาปี 4 ที่ออกมาอ้างว่าถูกตัดสิทธิ์ให้กู้ยืมตรวจสอบแล้วพบว่า น้องรายที่อ้างว่ายังไม่อนุมัตินั้น เป็น 1 ใน 5 รายที่มาร่ำไห้กราบวิงวอนขอเงินกู้ แต่น้องคนนี้ไม่เคยยื่นแบบเบิกเงินแต่อย่างใด และเพิ่งยื่นแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบเมื่อวันที่ 20 ม.ค.67 ซึ่งกองทุนได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว ย้ำผู้กู้ยืมรายเก่าที่เคยที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมจะได้กู้ยืมเรียนจนจบการศึกษาอย่างแน่นอน

ทั้งนี้กองทุนขอยืนยันว่า กองทุนเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดจะได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมทุกราย หากนักเรียน นักศึกษารายใดอยากเรียน ต้องได้โอกาสในการเรียนอย่างแน่นอนเพราะความยากจนจะไม่ใช่อุปสรรคของการเข้าถึงการศึกษาอีกต่อไป

 

#กยศ #กู้เงินเรียน