สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือทีไอ (TI : Transparency International) รายงานผลการจัดอันดับประเทศโปร่งใสในช่วงปีที่ผ่านมา หรือดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือซีพีไอ 2023 (CPI : Corruption Perceptions Index) ประจำปี 2023 (พ.ศ. 2566) ซึ่งมีจำนวนที่ถูกจัดอันดับทั้งสิ้น 180 ประเทศ หรือ 180 อันดับ

โดยรายงานข้างต้น ระบุว่า “เดนมาร์ก” ยังคงรั้งอันดับ 1 ปีอีกสมัย ด้วยคะแนนความโปร่งใสถึง 90 คะแนน เท่ากับปี 2022 (พ.ศ. 2565) ตามมาด้วย “ฟินแลนด์” ที่ได้อันดับ 2 อีกปีเช่นกันด้วยคะแนน 87 คะแนนเท่ากับปีก่อนหน้า ส่วนอันดับอื่นๆ ตั้งแต่อันดับ 3 ถึง 10 ได้แก่ นิวซีแลนด์ ได้ 85 คะแนน นอร์เวย์ ได้ 84 คะแนน สิงคโปร์ ได้ 83 คะแนน สวีเดน 82 คะแนน สวิตเซอร์แลนด์ ได้อันดับและคะแนนเท่ากับสวีเดน ที่ 82 คะแนน เนเธอร์แลนด์ ได้ 79 คะแนน เยอรมนี ได้ 78 คะแนน และลักเซมเบิร์ก ได้อันดับและคะแนนเท่ากับเยอรมนีที่ 78 คะแนน

ส่วนประเทศไทย ในปี 2023 ได้อันดับที่ 108 โดยได้คะแนนความโปร่งใส 35 คะแนน น้อยกว่าปี 2022 ที่ได้ 36 คะแนน โดยอันดับสุดท้าย คือ 180 ได้แก่ ประเทศโซมาเลีย ได้คะแนนเพียง 11 คะแนนเท่านั้น