บรรดาสำนักข่าวต่างประเทศ อาทิบรรษัทกระจายเสียงแห่งอังกฤษ หรือบีบีซี ซีเอ็นเอ็น เอเอฟพี เอพี รอยเตอร์ส และบลูมเบิร์ก รายงานการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต่อคำร้องของนายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความของพระพุทธะอิสระ ที่ขอให้วินิจฉัยว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ ซึ่งได้ยื่นเรื่องตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2566 โดยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีขึ้นเมื่อวันพุธนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ในการวินิจฉัยว่า การกระทำของนายพิธา และพรรคก้าวไกล เป็นการใช้สิทธิ หรือเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง

พร้อมกันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ยังได้มีคำสั่งให้เลิกการกระทำ เลิกการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา 112 ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง

ทางด้าน บรรดานักวิเคราะห์แสดงทรรศนะว่า จากคำวินิจฉัยข้างต้น ทำให้มีโอกาสเป็นไปได้สูงว่า นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล และนายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล และผู้นำฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรของไทย อาจถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต ในการลงดาบที่ 2 ที่จะมีขึ้นต่อไป รวมถึงพรรคก้าวไกล ก็อาจจะมีสิทธิถูกยุบพรรคด้วย หากมีการโยงมาถึงพรรค