เมื่อวันที่ 6 ก.พ.67 พระราชวังบักกิงแฮม ออกแถลงการณ์ ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งอังกฤษ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งรูปแบบหนึ่ง และจะทรงเลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน้าสาธารณะออกไป 

ทั้งนี้ ประเภทของมะเร็งยังไม่ได้รับการเปิดเผย แต่กษัตริย์ทรงเริ่ม “การรักษาตามปกติ” และจะทรง “ดำเนินกิจการของรัฐและเอกสารราชการตามปกติ” ถ้อยแถลง ระบุ

แถลงการณ์ ยังระบุอีกว่า กษัตริย์ชาร์ลส์ วัย 75 ปี ทรงพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 คืน เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากเข้ารับการรักษาต่อมลูกหมากโต 

รายงาข่าวแจ้งว่า การประกาศจากพระราชวังบักกิงแฮมเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากวันมะเร็งโลก เมื่อสมเด็จพระราชินีคามิลลาทรงเปิด Maggie's Royal Free ซึ่งเป็นศูนย์สนับสนุนโรคมะเร็งแห่งใหม่ที่โรงพยาบาล Royal Free Hospital ในสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้การดูแลและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย