วันที่ 12 ก.พ.67  ศูนย์ข้อมูล COVID-19  รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์  ระหว่างวันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2567  พบผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)  จำนวน 537 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 77 ราย/วัน  ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์)   จำนวน 5 ราย : เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน

ผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล สะสม 3,216 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567) 

ผู้เสียชีวิต สะสม 39 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567)

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19

ขอบคุณ เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19