เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เทศกาลวันแห่งความรักที่จะถึงนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญวันวาเลนไทน์ให้คนที่รัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีตราสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นของขวัญที่ดีต่อสุขภาพ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์รับรองการตรวจสอบปริมาณน้ำตาล ไขมัน และเกลือแล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรองให้ได้เลือกสรรมากถึง 14 กลุ่มอาหาร ได้แก่ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ไอศกรีม น้ำมันและไขมัน ขนมปัง อาหารเช้าธัญพืช ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์อาหารว่าง ผลิตภัณฑ์จากปลาและอาหารทะเล และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ รวม 2,967 ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ในการเลือกซื้อขอให้ผู้บริโภคอ่านฉลากเพื่อเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจ ดังนี้ ช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น ให้ดูวันผลิต วันที่ควรบริโภคก่อน วันหมดอายุ วิธีใช้ วิธีเก็บรักษา คำเตือนและข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร ช่วยให้ได้รับอาหารที่คุ้มค่าสมประโยชน์ ให้ดูส่วนประกอบอาหาร ปริมาณอาหาร และฉลากโภชนาการ ช่วยสร้างความเชื่อมั่น ให้ดูเลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งสถานที่ผลิตอาหาร ซี่งหากเลือกซื้อในลักษณะที่เป็นกระเช้าของขวัญ ควรเลือกที่มีภาชนะบรรจุห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหาร รายละเอียดของอาหารที่จัดรวมไว้ ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหารวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า และเมื่อนำไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากออก เพื่อให้ผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ หากจัดกระเช้าด้วยตนเอง อย. ขอแนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

เภสัชกรเลิศชาย กล่าวทิ้งท้ายว่า ก่อนซื้อผู้บริโภคสามารถนำเลขสารบบอาหารเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th และหากสงสัยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งดำเนินการได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ