สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  มุ่งสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักลงทุน ผู้ประกอบการ  และผู้สนใจทั่วไปเข้าชม งาน KMITL Innovation Expo 2024 ภายใต้แนวคิด SustainED นวัตกรรมจากการเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตอบโจทย์ อุตสาหกรรมในทุกมิติ ทั้งด้านการขนส่งยานยนต์ในอนาคต พลังงานสะอาด เกษตรออแกนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย นวัตกรรมสังคม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และงานแสดงนวัตกรรม - ผลงานวิจัย  ใน 6 คลัสเตอร์  ประกอบด้วย  BCG (Agriculture & Food) , Industry 4.0, Health& Wellness, Digital & AI, Smart city และ Creative Economy

พบกับ นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 1,000 ชิ้น, ประกวดนวัตกรรม Innovation Contest, Pitching พร้อมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และงานเสวนา Workshop ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้แล้วที่ Link นี้ www.expo.kmitl.ac.th

 หรือผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ : Facebook แฟนเพจ :  KMITL  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์   https://expo.kmitl.ac.th/