ธ.ก.ส.จับมือสำนักงานประกันสังคม พัฒนาระบบรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

วันนี้ (14 ก.พ.67) ที่อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการจัดโครงการพัฒนาระบบรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตน และยกระดับการให้บริการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้สามารถนำส่งเงินรายเดือนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

ทั้งนี้เพียงผู้ประกันตนกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และจำนวนเงินที่ประสงค์จะนำส่งเงินสมทบ และยืนยันรายการ ระบบของธนาคารจะส่งข้อมูลการนำส่งเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมแบบออนไลน์ได้ทันที ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้บริการทางการเงินครบวงจรที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างวินัย และความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้ประกันตน มาตรา 40 โดยปัจจุบันธนาคารเปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) แอปพลิเคชัน BAAC Mobile 2) บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ และ 3) เคาน์เตอร์สาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 

 

#ธกส #สำนักงานประกันสังคม #กองทุนประกันสังคม