สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ หรือซีดีซี เปิดเผยข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดในสหรัฐฯ เมื่อปี 2022 (พ.ศ. 2565) โดยระบุว่า มีจำนวนมากกว่า 109,000 คน

พร้อมกันนี้ ทางซีดีซี ยังระบุด้วยว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ใช้ยาที่มีสารโอปิออยด์สังเคราะห์ โดยมีตัวเลขอยู่ที่เกือบร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดทั้งหมด นอกเหนือจากการใช้ยาที่มีสารเมทาโดน เฟนทานิล และสารเทียบเคียงเฟนทานิล ซึ่งส่วนใหญ่ยาประเภทนี้มักจะผลิตอย่างผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ รายงานของซีดีซี ยังเผยอีกว่า สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด โดยเฉพาะการใช้ยาแบการสูบในสหรัฐฯ ช่วงเดือน ม.ค. - มิ.ย. จนถึง ก.ค.- ธ.ค. 2022 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.7 จากการเปรียบเทียบช่วงก่อนหน้า