"สศช." เผยจีดีพีไทย Q4 โต 1.7% ทั้งปี 66 ขยายตัวแค่ 1.9% ปี 67 คาด 2.2-3.2% จากเดิม 3.2%

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ขยายตัว 1.7% โดยในส่วนของบริโภคขยายตัว ส่งออกสินค้าขยายตัว ครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาสที่ 3.4% แต่การบริโภครัฐบาลลดลง 3% ส่วนการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประจำในไตรมาส 4 ปี 2566 งบประจำเพิ่ม 31% ส่วนการลงทุนเอกชนขยายตัว 5% สูงสุดในรอบ 5 ไตรมาส จากมาตรการเร่งรัดเอกชนเร่งลงทุน และลงทุนนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้จีดีพีทั้งปี 2566 ขยายตัว 1.9% ชะลอตัวจากปี 2565 ขยายตัว 2.5% ถ้าดูไตรมาสต่อไตรมาส คล้ายกับปีก่อน โดยเศรษฐกิจไทยหดตัว 0.6% เมื่อเทียบไตรมาส 4 กับไตรมาส 3

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.2-3.2 (ค่ากลางการประมาณการที่ 2.7%) จากเดิมที่คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ประมาณ 3.2% ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญของการขยายตัวในเศรษฐกิจปี 2567 จากป้จจัยดังต่อไปนี้ 1.การกลับมาขยายตัวของการส่งออกสินค้าตามการฟื้นตัวของการค้าโลก 2.การขยายตัวในกณฑ์ดีของการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 3.การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่าการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวร้อยละ3.0 และร้อยละ 3.5 ตามลำดับ มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 2.9 ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 - 1.9 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.4 ของจีดีพี

 

#จีดีพี #สภาพัฒน์ #ลงทุน #ค่าเงินบาท #เงินเฟ้อ