ทรู คลิกไลฟ์ หนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิรัติสัย ภุมรินทร์ และนางสาวพรรณอัปสร ฉัตรแก้วมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาด ที่ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง Gold Prize และอีก 2 รางวัลพิเศษ ได้แก่ Robotics Top Award และ Excellence in Design Award จากการแข่งขันโรโบติกส์ ในงาน “Beaconhouse International Student Convention 2024” รายการ ROBOQUEST เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในเครือบีคอนเฮาส์ทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมแข่งขันทางด้านกีฬาและวิชาการ ประกอบด้วยวิชาความรู้รอบตัว ศิลปะ หุ่นยนต์ และผู้ประกอบการ (entrepreneurship) รวมทั้งแสดงวัฒนธรรมของแต่ละชาติที่หลากหลายในเวทีนานาชาติ ซึ่งปีนี้มี 6 ประเทศ จาก 10 ประเทศ เข้าร่วมได้แก่ มาเลเซีย โอมาน ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศไทย ซึ่งในปีนี้กลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมน้องๆ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Gold Prize จากการแข่งขันโรโบติกส์ ในงาน Beaconhouse International Student Convention 2024 มาได้ โรโบติกส์เป็นวิชาที่สำคัญมาก สำหรับการศึกษาในยุค 5.0 โดยเฉพาะทักษะการสร้างหุ่นยนต์ ทักษะด้าน AI หรือ การเขียนโค้ดดิ้ง เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพและการทำงานต่อไปในอนาคต ทรู คลิกไลฟ์ จึงให้ความสำคัญกับเรื่องของโรโบติกส์ โดยหลักสูตรโรโบติกส์ของเราจะเป็นการบูรณาการการเรียนรู้แบบ STEAM Education การเพิ่มเติมทักษะต่างๆ เหล่านี้ทำให้เด็กสามารถแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ หรือคิดในเชิงระบบได้ ปัจจุบันนี้โลกหมุนเร็วเด็กๆ ควรได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ โดยทรู คลิกไลฟ์ จะอยู่เคียงข้างเป็นครอบครัวที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาทางการเรียนรู้เพื่อต่อยอดแรงบันดาลใจในอนาคตให้กับน้องๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และขอขอบคุณกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดที่ให้ความเชื่อมั่นมาตลอด 15 ปี สำหรับการใช้หลักสูตรการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจรของทรู คลิกไลฟ์ ทั้ง เทคโนโลยีวิทยากรคำนวณ อังกฤษ จีน โรโบติกส์ และดนตรี”

​​​​​

 นายนิรัติสัย ภุมรินทร์ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต เล่าว่า “การเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ได้เปิดประสบการณ์ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ จากต่างชาติ แล้วก็ได้เรียนรู้จากคู่แข่ง เหมือนได้เอาความรู้ในห้องเรียน มาใช้จริง ก่อนแข่งได้รับการโค้ชชิ่งจากทีม ทรู คลิกไลฟ์ ตั้งแต่ทฤษฎีต่างๆ อย่าง การเขียนโค้ด การปล่อย หุ่นยนต์ แล้วก็กลยุทธ์การวางแผนเส้นทางการทําภารกิจอย่างไรให้ได้คะแนนมากที่สุด”

นางสาวพรรณอัปสร ฉัตรแก้วมณี นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดรังสิต ยังกล่าวว่า “ดีใจที่ได้รับ รางวัลแล้วก็ประทับใจเพื่อน ๆ ทุกทีมที่เข้าแข่งขันที่สามารถแสดงผลงานได้อย่างดี ขอบคุณพี่ๆ โค้ชจาก ทรู คลิกไลฟ์ ที่คอยฝึกฝนและขอบคุณโรงเรียนที่สนับสนุน ให้เราได้รับประสบการณ์ที่ดีค่ะ”

ทั้งนี้ ทรู คลิกไลฟ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอด อย่างหลักสูตรโรโบติกส์ เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชน อาทิ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา เป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตในอนาคตที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนได้ โรงเรียนเอกชนที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ ติดต่อ 08-9116-0239 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueclicklife.com

#TrueClickLife #ทรูคลิกไลฟ์ #หลักสูตร #สื่อการเรียนรู้