พรสุรีย์ กอนันทา (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบเงินบริจาคจำนวน 647,600 บาท ให้กับ ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (ซ้าย) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขสู่ระดับสากล

ทั้งนี้ การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้วยการร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆ รวม 10 องค์กร โดยบริษัทฯ จะสมทบทุนบริจาคให้อีกสองเท่าของทุกยอดเงินของพนักงาน รวมยอดบริจาคที่บริษัทฯ สมทบให้ในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 2.3 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และได้มอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ รวมแล้วกว่า 26 ล้านบาท