บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการเป็นเลิศ  จัดงาน “Best Garage & Surveyor Awards 2023” มอบรางวัลอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัยที่สร้างผลงานคุณภาพในด้านการบริการลูกค้ายอดเยี่ยม โดยยึดหลักการบริการเป็นเลิศ รวดเร็ว มุ่งสะท้อนคุณภาพของการให้บริการภายใต้ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เชิดชูอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัย เพื่อพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป

นายลาร์ส ไฮบุทสกี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย กล่าวว่า “หัวใจของการดำเนินธุรกิจของเราคือ การให้บริการลูกค้าที่เหนือความคาดหมาย เรามุ่งพัฒนาการทำงานในทุกด้านเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ง่ายและรวดเร็ว ไม่เพียงเท่านั้น เรายังส่งเสริมและผลักดันพันธมิตรของเราให้ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าบนมาตรฐานเดียวกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ที่เรามีพันธมิตรหลักในการให้บริการลูกค้าเป็นอู่ซ่อมรถและบริษัทสำรวจภัย จำนวนมากกว่า 800 อู่/บริษัทซึ่งให้บริการลูกค้าทั่วถึงภาคประเทศไทย การจัดงานมอบรางวัล “Best Garage & Surveyor Awards” ถือเป็นการมอบการขอบคุณและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบริษัทและคนทำงานของบริษัทสำรวจภัยและอู่รถยนต์ที่ส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น นำประโยชน์สูงสุดมาสู่ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันรถยนต์ของเรา”

พิธีมอบรางวัล “Best Garage & Surveyor Awards 2023” แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ รางวัลมอบให้กับอู่ซ่อมรถยนต์ ยอดเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่ ค่าซ่อมที่เหมาะสม ยุติธรรม มีการจัดซ่อมอย่างรวดเร็ว ภายในกำหนดนัดหมายกับลูกค้า มีการให้บริการพิเศษ บริการเปิดเคลม ขัดสีรอบคัน รับประกันงานซ่อม 1 ปี การซ่อมตามมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีเยี่ยม ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริการ และรางวัลมอบให้กับบริษัท สำรวจภัย ยอดเยี่ยม โดยมีเกณฑ์การตัดสิน ได้แก่  การเดินทางถึงสถานที่เกิดเหตุภายใน 25 นาที (นับจากได้รับแจ้ง) ช่วยรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และอยู่เคียงข้างลูกค้าเสมอ ปฏิบัติตามข้อกำหนดการทำงานอย่างครบถ้วน แนะนำขั้นตอนและอู่ซ่อม ตรวจสอบเคลมตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างถูกต้อง ให้บริการที่ดีเยี่ยม ไม่มีเรื่องร้องเรียนการบริการโดยทั้ง 2 รางวัล แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตามภูมิภาค พื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และภาคใต้

 

รายชื่ออู่ซ่อมรถและบริษัทสำรวจที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

สำหรับอู่ซ่อมรถยนต์ ที่ได้รับรางวัล อู่ซ่อมรถยนต์ ยอดเยี่ยม ได้แก่

ภาคกลาง ได้แก่ 

อันดับ 1 บริษัท เจ.เค. รุ่งเรือง จำกัด

อันดับ 2 บริษัท ส.รุ่งเจริญกลการ จำกัด

อันดับ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชอบ การาจ

ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้แก่

อันดับ 1 รุ่งอนันต์ เซอร์วิส

อันดับ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดเจริญยนต์ เซอร์วิส

อันดับ 3 บริษัท เจ.ซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 

อันดับ 1 บริษัท มิตรอารีย์ขอนแก่น(2009) จำกัด

อันดับ 2 อู่ ยนต์ไพศาล

อันดับ 3 บริษัท ค.การยนต์ ขอนแก่น จำกัด

ภาคเหนือ ได้แก่

อันดับ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมื่นการช่าง

อันดับ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ เจ.พี เซอร์วิส

อันดับ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัทยนตรกิจ

 

ภาคใต้ ได้แก่

อันดับ 1 อู่ มนัสการาจ

อันดับ 2 บริษัท ภูเก็ตค้าสี จำกัด

อันดับ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เค.ยนตรกิจ

 

สำหรับบริษัท สำรวจประกันภัย ที่ได้รับรางวัล บริษัท สำรวจประกันภัย ยอดเยี่ยม ได้แก่

ภาคกลาง ได้แก่

อันดับ 1 บริษัท เซ็นเตอร์เคลม แอนด์ ลอว์ จำกัด

อันดับ 2 บริษัท สยามเอ็กซ์เพรส เซอร์เวร์ จำกัด

อันดับ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค เคลม 2019 แอนด์ เซอร์เวเยอร์

ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ได้แก่

อันดับ 1 บริษัท พัทยาเคลม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อันดับ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีราชาเคลม เซอร์วิส

อันดับ 3 บริษัท เค.พี.เอ็น.เซอร์เวย์ จำกัด

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่ 

อันดับ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสภณอินเตอร์เคลม (2015)

อันดับ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์ทรัยพ์กฎหมายและสำราจภัย

อันดับ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิณเซอร์วิส

ภาคเหนือ ได้แก่ 

อันดับ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซอร์เวย์ฮับ

อันดับ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิษณุโลก ออโต้เคลม

อันดับ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยุธยาไทยอินเตอร์เคลม

ภาคใต้ ได้แก่

อันดับ 1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่มาสเตอร์เคลม

อันดับ 2 บริษัท สำรวจภัยสุราษฎร์ธานี (2548) จำกัด

อันดับ 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองสุราษฎร์ เซอร์เวย์

อู่ซ่อมรถยนต์ ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศ และป้ายโครงการ อู่ Best Garage Allianz Ayudhya และ บริษัทสำรวจภัยได้รับรางวัลจะได้รับ โล่เกียรติยศ และรางวัลอันทรงคุณค่า พร้อมประกาศนียบัตรโดยจะมอบให้พนักงานเซอร์เวย์ที่ให้ความร่วมมือในบริการดีมากด้านงานบริการ

บริษัทฯ หวังว่าการมอบรางวัล Best Garage and Surveyor Awards  2023 ให้กับอู่ซ่อมรถยนต์และบริษัทสำรวจภัยในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกัน สร้างกำลังใจและแรงผลักดันในการพัฒนาการบริการให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับความสะดวก รวดเร็วเหนือความคาดหมายให้ดียิ่งขึ้นต่อไป