คุณพัชร์ธนัท ทักษรัตน์นันท์ ประธานสโมสรพิธีเลื่อนตำแหน่ง สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต AIA นนทบุรี ได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้นำสูงสุดคุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ CEO บริษัท FIN Infinity จำกัด และเจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิต AIA นนทบุรี เมืองทองธานี เป็นประธานในพิธีเลื่อนตำแหน่งแก่ผู้บริหารหน่วยใหม่และในระดับผู้จัดการหน่วยขึ้นไป ณ โรงแรม W Bangkok วันที่ 3 มีนาคม 2567 

ความสำเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนอกจากวัดผลจากยอดขายที่ยอดเยี่ยมแล้วยังวัดผลได้จากความก้าวหน้าในตำแหน่งต่างๆจากการสร้างทีมงานขายที่มีผลงานพิชิตตามเป้าหมายได้ ไม่ใช่แค่นั้นยังต้องมีอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์กำกับด้วยโดยมีมาตราฐานที่สูงกว่าเกณฑ์ทั่วไป โดยจัดพิธีเลื่อนตำแหน่งเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างการรับรู้ให้สถาบันครอบครัวของทีมงานทุกคนถึงความสำเร็จของคนในครอบครัว


 
คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์กล่าวเสมอว่า "พี่ไม่ต้องการได้หัวหน้าห่วยๆ แล้วต้องสูญเสียตัวแทนดีดี" เพราะประสบการณ์ตลอด 35 ปีในการบริหารทึมงานขายที่มีผู้บริหารหน่วยถึง 148 หน่วยงาน ดูแลนักขายกว่า 1,500 ชีวิต พิชิตรางวัลมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัล MDRT ประจำปีมีมากถึง 82 ท่าน ภายใต้การบริหารของ คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ ในปีนี้มีผู้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วยใหม่รวม 8 หน่วย มีผู้เลื่อนตำแหน่งในระดับผู้จัดการหน่วยขึ้นไปรวม 10 หน่วย 

ในงานนี้ มูลนิธิเสถียร พุทธรักษ์ โดยท่านประธานมูลนิธิฯ คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ และผู้ใหญ่ใจบุญมอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้บริหารหน่วย ตัวแทน เลขาธิการและแม่บ้าน จำนวน 24 ทุน

คุณธนกร ปัณทุราสัญญ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร FIN Academy เป็นประธานในพิธีประสาทวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 11 ท่าน โดยสวมชุดครุยวิทยะฐานะเข้ารับวุฒิบัตร

คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ Master Coach หลักสูตร FIN Planer เป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 3 จำนวน 42 ท่าน โดยทีมที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันนำเสนอแผนลูกค้าได้รับรางวัลไปท่องเที่ยวล่องเรือสำราญทริปประเทศเวียตนาม ฟรี 

คุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ เจ้าของสำนักงานตัวแทนประกันชีวิตบริษัท AIA จำกัด และ CEO บริษัท FIN Infinity จำกัด จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้แก่ตัวแทนที่ประสบความสำเร็จในระดับ MDRT หรือ Million Dollar Round Table คือคุณวุฒิอันทรงเกียรติในวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินในระดับสากลที่ทุกคนทั่วโลกให้การยอมรับ และมีการร่วมประชุมทุกปีในประเทศอเมริกา แคนนาดาและประเทศแถบยุโรป โดยมีผู้ร่วมประชุมทั่วโลกกว่า 50,000 คน และในปี 2566 AIA ประเทศไทย มีตัวแทนที่สามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT ได้เป็นมากที่สุดอันดับ 1 ของประเทศไทยจำนวน 3,400 ท่าน 

ซึ่งตัวแทนที่จะพิชิตผลงานยอดขายได้ในระดับ MDRT ต้องมียอดเบี้ยประกันรวมอนุมัติรวม 1,824,200 บาท หรือค่าบำเหน็จรวม 912,100 บาท

COT Court of The Table ต้องมีผลงานเป็น 3 เท่าของคุณวุฒิ MDRT หรือต้องมียอดเบี้ยประกันอนุมัติรวม 5,472,600 บาท หรือค่าบำเหน็จรวม 2,736,300 บาท

TOT Top of The Table ต้องมีผลงานเป็น 6 เท่าของคุณวุฒิ MDRT หรือต้องมียอดเบี้ยประกันอนุมัติรวม 10,945,200 บาท หรือค่าบำเหน็จรวม 5,472,600 บาท

ซึ่งในปี 2566 คุณชลขวัญ ปฐมาวรชัย ประธานสโมสร MDRT สำนักงานคุณศิริภรณ์ พุทธรักษ์ และ คุณปนัดดา ไตรธรรม์ Ambassador MDRT AIA Thailand
มีตัวแทนที่สามารถพิชิตคุณวุฒิ MDRT ได้สูงถึงจำนวน 82 ท่าน
First Time MDRT 23 ท่าน
COT 3 ท่าน
TOT 1 ท่าน และ
Life Member 2 ท่าน
และ AIA Premier Advisor 25 ท่าน