วันที่ 6 มี.ค.67  ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

5 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

1.เขตบางพลัด 34.9 มคก./ลบ.ม.

2.เขตปทุมวัน 34.7 มคก./ลบ.ม.

3.เขตคลองสาน 33.0 มคก./ลบ.ม.

4.เขตสาทร 31.0 มคก./ลบ.ม.

5.เขตบึงกุ่ม 30.6 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพเหนือ

21.9 - 26.8 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

กรุงเทพตะวันออก

20.3 - 30.6 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

กรุงเทพกลาง

20.3 - 27.9 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

กรุงเทพใต้

18.4 - 34.7 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงธนเหนือ

19.4 - 34.9 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงธนใต้

17.8 - 25.6 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศดี