วันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยความคืบหน้ากรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างโครงการแอชตัน อโศก ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ว่า หลังมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด กทม.ได้ดำเนินการโดยผู้ว่าฯกทม. ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครอง ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4033/2565 ลว 15 ธ.ค. 65

 

ต่อมาวันที่ 27 ก.ค.66 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา ยืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้ เพิกถอนใบรับแจ้งฯ จากนั้น วันที่ 4 ส.ค 66 สำนักการโยธา (สนย.) มีหนังสือแจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสุงสุด บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเซีย อโศก สำนักงานเขตวัฒนา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

 

ต่อมาวันที่ 24 ส.ค. 66 สนย. มีหนังสือหารือคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การออกคำสั่งตามมาตรา 41 และวันที่ 6 กย.66 สำนักงานกฎหมายและคดี มีหนังสือหารือสำนักคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด โดยสำนักคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองได้ตอบข้อหารือ กรณีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษานั้นเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือจากคำบังคับของศาล เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานห้องถิ่นที่จะต้องพิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ในวันที่ 4 ต.ค.66

 

ต่อมาวันที่ 17 ต.ค. 66 คณะกรรมการควบคุมอาคาร ตอบข้อหารือว่า ตามประเด็นที่หารือเป็นปัญหาการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด หาก สนย.มีปัญหาในการปฏิบัติตามคำพิพากษาควรสอบถามไปยังสำนักงานศาลปกครอง ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาที่หารือมา ยังไม่เพียงพอที่จะพิจารณาได้

 

จากนั้นวันที่ 20 ต.ค.66 รฟม. มีหนังสือแจ้งเพิกถอนใบอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่านรายบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ทู จำกัด

 

ต่อมาวันที่ 2 พ.ย.66 รฟม.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบการอนุญาตใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ ซึ่งรฟม.เชิญกทม.เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วย

 

ล่าสุดวันที่ 27 ธค.66 สนย. มีหนังสือหารือแนวทางการออกคำสั่ง มาตรา 40 และ 41 กับคณะกรรมการควบคุมอาคาร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร

 

ทั้งนี้ สนย. เห็นควรเสนอให้ออกคำสั่ง ตาม มาตรา 41 ให้แก่ บริษัท อนันดา เอมเอฟ เอเชีย อโศก ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง

 

“การแก้ไขเรื่องนี้ตามแนวทางกฎหมายมีหลายแนวทาง บริษัทอนันดาต้องเป็นผู้หาทางออก คำว่ารื้อหรือการทุบนั้น ในเชิงกฎหมายอาจเป็นการลดความสูงให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือทำตามแนวทางที่รฟม.กำลังดำเนินการอยู่ คือต้องทำให้พื้นที่เวนคืนสมวัตถุประสงค์ก่อน ก่อนไปดูประเด็นเรื่องอื่นต่อไป เข้าใจว่ากระทรวงคมนาคมเข้าใจปัญหาพื้นที่เวนคืนอยู่แล้ว“ นายวิศณุ กล่าว