บ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2024 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน ประธานคณะกรรมการทหารส่วนกลางของจีน เข้าร่วมการพิจารณาของคณะผู้แทนเจียงซูที่ท่านอยู่ในการประชุมครั้งที่ 2 ของสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 โดยเน้นว่า ต้องยึดการพัฒนาด้วยคุณภาพสูงซึ่งเป็นภารกิจอันดับแรก พัฒนากำลังผลิตที่มีคุณภาพให้เข้ากับท้องถิ่น เมื่อการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมในรอบใหม่ เราต้องเร่งคว้าโอกาสไว้ ส่งเสริมนวัตกรรม บ่มเพาะอุตสาหกรรมเกิดใหม่ วางแผนล่วงหน้ากับการก่อสร้างอุตสาหกรรมในอนาคต ปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมแบบทันสมัย

นายสี จิ้นผิงเน้นว่า การพัฒนากำลังผลิตคุณภาพใหม่ไม่ใช่มองข้ามหรือละทิ้งอุตสาหกรรมดั้งเดิม แต่คือการป้องกันไม่ให้เกิดความประมาทและภาวะฟองสบู่ อย่าใช้รูปแบบเดียว โดยพื้นที่ต่าง ๆ ต้องยืนหยัดใช้ปฏิบัติการจากความเป็นจริง สร้างก่อนแม้ต่อไปอาจต้องเสื่อมสลายตามสภาพ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น มีการชี้นำตามประเภทที่ต่างกัน โดยคำนึงถึงทรัพยากรท้องถิ่น พื้นฐานอุตสาหกรรม สภาพการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ รูปแบบใหม่และพลวัติใหม่อย่างมีทางเลือก ใช้เทคโนโลยีใหม่ดัดแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพัฒนาสู่แบบไฮเทค อัจฉริยะและสีเขียว

คณะผู้แทนเจียงซูได้พิจารณาแนวทางนี้อย่างมุ่งมั่น เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ชีวิตชีวา หลังจากรับฟังคำพูดของทุกคนแล้ว นายสี จิ้นผิงได้มีคำพูด เขากล่าวว่า เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีน ชื่นชมกับมณฑลเจียงซูที่ประสบผลคืบหน้าใหม่และผลงานใหม่จากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม หวังว่า มณฑลเจียงซูยึดมั่นในความเชื่อมั่น ระดมกำลังรับผิดชอบภาระหน้าที่ อันสร้างคุณูปการให้กับภาพรวมของทั่วประเทศจีนให้มากขึ้น

(Ying/Cui)