วันที่ 8 มี.ค.67  ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 07:00 น.

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 30.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

5 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

1.เขตปทุมวัน 40.1 มคก./ลบ.ม.

2.เขตคลองสาน 38.3 มคก./ลบ.ม.

3.เขตสาทร 37.8 มคก./ลบ.ม.

4.เขตบางนา 35.9 มคก./ลบ.ม.

5.เขตบึงกุ่ม 35.6 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพเหนือ

26 - 33.5 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพตะวันออก

24.2 - 35.6 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพกลาง

26.2 - 33.6 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพใต้

24.1 - 40.1 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงธนเหนือ

27.8 - 38.3 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงธนใต้

22.3 - 31.8 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง