วันที่ 9 มี.ค.67 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 07:00 น.

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 23.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

5 อันดับ ของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

1. เขตบางกอกน้อย 31.2 มคก./ลบ.ม.

2. เขตปทุมวัน 31.1 มคก./ลบ.ม.

3. เขตคลองสาน 29.5 มคก./ลบ.ม.

4. เขตบางพลัด 29.0 มคก./ลบ.ม.

5. เขตบางนา 28.2 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพเหนือ

20.1 - 26.2 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

กรุงเทพตะวันออก

18.9 - 27.5 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

กรุงเทพกลาง

19.4 - 24.8 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

กรุงเทพใต้

18 - 31.1 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

กรุงธนเหนือ

19.1 - 31.2 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงธนใต้

15.7 - 24.8 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดี

ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางดี