นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยแนวทางจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า กทม.อยู่ระหว่างพัฒนาแอปพลิเคชั่นเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับส่งผู้โดยสาร เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ภายใต้ค่าบริการที่เป็นธรรม สร้างความปลอดภัย เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน และสร้างรายได้ให้กับผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ โดยมีแนวคิดจัดหาพื้นที่เหมาะสมในการตั้งจุดจอดวินมอเตอร์ไซค์ สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการของผู้ขับขี่ในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ ซอยอารีย์ เขตพญาไท ซอยทองหล่อ เขตวัฒนา ซอยสามย่าน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน เพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงพัฒนาแอปพลิเคชั่นและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป คาดว่าจะเริ่มใช้ช่วงเดือน มิ.ย.นี้

 

โดยการทำงานของแอปพลิเคชั่นดังกล่าว เน้นความสะดวกในการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ ประชาชนสามารถเรียกรถผ่านแอปฯจากที่พักหรือจุดจอดวินฯได้ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ระหว่างนี้ กทม.กำลังคำนวณราคาที่เหมาะสม เช่น อาจจะเพิ่มค่าบริการ 1-5 บาท หรือขึ้นอยู่กับระยะทางในรัศมีที่กำหนด

 

สำหรับแอปพลิเคชั่นนี้ มีระบบลงทะเบียนทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อความปลอดภัย และกำหนดขอบเขตพื้นที่การให้บริการของวินฯที่ชัดเจนขึ้น สามารถควบคุมราคาการให้บริการอย่างเหมาะสม ลดปัญหาการแย้งลูกค้า หรือการให้บริการนอกพื้นที่วินมอเตอร์ไซค์ ปัจจุบัน กทม.มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างประมาณ 5,000 วิน ตั้งอยู่บนพื้นที่ผิวการจราจร พื้นที่เอกชน และพื้นที่ทางเท้า มีผู้ขับขี่ประมาณ 80,000 คน