วันที่ 12 มี.ค.67 ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร ขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 07:00 น.

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.)

5 อันดับ ของค่าฝุ่น PM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร

1.เขตสาทร 48.4 มคก./ลบ.ม.

2.เขตปทุมวัน 46.8 มคก./ลบ.ม.

3.เขตบางกอกน้อย 44.8 มคก./ลบ.ม.

4.เขตคลองสาน 44.3 มคก./ลบ.ม.

5.เขตบึงกุ่ม 43.2 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพเหนือ

32.9 - 38.1 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพตะวันออก

28.8 - 43.2 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพกลาง

31 - 42.2 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

กรุงเทพใต้

28.2 - 48.4 มคก./ลบ.ม. ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงธนเหนือ

34.4 - 44.8 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรุงธนใต้

27.2 - 37 มคก./ลบ.ม.

ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง

ฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง