วันที่ 25 มี.ค.67 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า...

โควิด 19 ได้เปลี่ยนแปลงลดความรุนแรงลง จนปัจจุบันความรุนแรงเท่ากับโรคไข้หวัดใหญ่ RSVและเป็นการระบาดตามฤดูกาล

ในฤดูกาลนี้ (หน้าร้อน) การระบาดจะน้อยลงอย่างมาก และจะไปเริ่มฤดูกาลใหม่ในเดือนมิถุนายน (ฤดูฝน)

ความรุนแรงของโรค ถ้าดูจากอัตราป่วยตาย ก็จะเหมือนไข้หวัดใหญ่และ RSV น่าจะประมาณร้อยละ 0.1 โดยกลุ่มเสี่ยงสูงได้แก่เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เป็นกลุ่มที่จะรุนแรง

สายพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ขณะนี้ก็ยังเป็นโอมิครอน JN.1 เกือบทั้งหมด ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้น

แนวทางการดูแลและปฏิบัติตน ก็มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดตั้งแต่ในปีแรก 2563 จนถึงปัจจุบัน 2567 ก็เหมือนกับโรคทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้หวัดใหญ่ RSV

เราจะตรวจ ATK เมื่อมีอาการของทางเดินหายใจ การปฏิบัติในการแยกตัวเมื่อรู้ว่าเป็นโควิด 19 เราจะแยกตัว ในช่วงที่มีอาการของโรค เช่นไข้ ไอมาก จนอาการต่างๆดีขึ้นแล้ว 1 วัน ก็สามารถที่จะออกไปปฏิบัติงานได้ แต่จะต้องป้องกันการแพร่กระจายโรคโดย ใส่หน้ากากอนามัยต่อไปอีกอย่างน้อย 5 วันและปฏิบัติตนเคร่งครัดในเรื่องสุขอนามัย