ศูนย์การเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) เปิดสอบชิงทุนการศึกษา ปี 2567ระดับมัธยมปลาย ด้านดนตรี, การแสดง, การเต้น สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ดุริยางคศิลป์ หรือสายด้านดนตรีและศิลปะการแสดงมาสมารถยื่น Portfolio และความสามารถพิเศษ โดยมีแผนการเรียน ศิลป์ดนตรี (ขับร้อง, กีต้าร์ไฟฟ้า, กลองชุด, เบส, เปียโน, เครื่องดีเจ, ไวโอลิน) , ศิลป์การสื่อสารการแสดง และ  ศิลป์การเต้น โครงสร้างหลักสูตรเรียนจบได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการใช้ยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ผู้ที่สนใจและมีความสามารถพิเศษสมัครเข้าร่วมออดิชั่นเพื่อชิงทุนการศึกษาและรับสมัครตรง  ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ที่ www.scacollege.ac.th  หรือ โทร.091-954-1555