"ภูมิธรรม" รุกขยายตลาดกลุ่มนอร์ดิก ถก รมต.การค้าต่างประเทศฟินแลนด์ ดันเจรจา FTA ไทย-อียู จบใน 2 ปี ชูทำเศรษฐกิจดิจิทัล เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทย

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.67 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังการหารือกับนายบิลเล ตาบีโอ รัฐมนตรีด้านการค้าต่างประเทศและการพัฒนา กระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์ที่กระทรวงพาณิชย์ว่า ไทยและฟินแลนด์ เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาเป็นเวลานานกว่า 70 ปี ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ของไทยพร้อมร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนของฟินแลนด์ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายย้ำว่า ให้ความสำคัญอย่างมากกับการเจรจา FTA ระหว่างไทยและ “อียู” (สหภาพยุโรป หรือ European Union) และยินดีที่การเจรจาฯ คืบหน้าไปด้วยดี
 
ทั้งนี้การเจรจา FTA กับอียู ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ ต้องการเร่งรัดการเจรจาให้สำเร็จโดยเร็ว จะเป็นประโยชน์กับทั้งไทยและอียู และประเทศสมาชิกอียู 27 ประเทศ รวมถึงฟินแลนด์ เพื่อขยายโอกาสทางการค้า ทั้งสินค้าและบริการ ตลอดจนการลงทุนระหว่างกัน โดยการเจรจา  FTA กับอียู จัดประชุมแล้วสองรอบ ล่าสุด เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมีความคืบหน้าที่ดีตามลำดับ และกำหนดนัดเจรจารอบต่อไปในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2567 โดยฟินแลนด์ยินดีที่จะให้การสนับสนุน  อย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถสรุปผลการเจรจา FTA ได้สำเร็จภายใน 2 ปี ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากเจรจาสำเร็จ จะเป็น FTA ที่มีความทันสมัยและมีมาตรฐานสูงมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ FTA ที่ผ่านมาของไทย
 
นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า ไทยและฟินแลนด์ มีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกด้าน รวมถึงการท่องเที่ยว สำหรับด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพัฒนา ขณะนี้ รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง ไม่ว่าทางบก น้ำ ราง และอากาศ จึงเชิญชวนให้ฟินแลนด์ รวมทั้งประเทศสมาชิกอียู เข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสาขาเทคโนโลยีขั้นสูงที่อียูมีความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ร่วมกัน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวและมีเสถียรภาพ ซึ่งนักลงทุนจากฟินแลนด์ สามารถใช้ประเทศไทยเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภูมิภาคเอเชียด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าตลอดจนสอดรับกับการค้ายุคใหม่ โดยคำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาที่ยั่งยืน การรักษาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานแรงงานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และเสรีภาพของประชาชน
 
โดยในปี 2566 ฟินแลนด์ เป็นคู่ค้าอันดับ 14 ของไทยในยุโรป การค้ารวม 572.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปฟินแลนด์ 143.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไทยนำเข้าจากฟินแลนด์ 429.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการค้ารวมไทย – อียู มูลค่า 41,582.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออกไปอียู 21,838.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ไทยนำเข้าจากอียู 19,743.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปฟินแลนด์ และอียู เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เครื่องครัว และของใช้ในบ้านเรือน รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากฟินแลนด์ และอียู เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและส่วนประกอบ เครื่องมือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผงวงจรไฟฟ้า ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทำจากพลาสติก
 
สำหรับการลงทุนระหว่างไทยกับอียู การลงทุนของไทยในอียู ในปี 2566 (ม.ค. – ก.ย.) มีมูลค่า 3,173.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ผ่านมา มีการลงทุนสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ในขณะที่ การลงทุนของอียูในไทย ในปี 2566  (ม.ค. – ก.ย.) มีมูลค่า 2,745.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ผ่านมา มีการลงทุนสำคัญ ได้แก่ อุตสากรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ธุรกิจบัญชี ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจการเงิน

#ฟินแลนด์ #FTA #กระทรวงพาณิชย์ #การค้า #ข่าววันนี้