กทม. รวมพลังจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(1 เม.ย. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร

 กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน กรุงเทพมหานครได้น้อมนำงานสาธารณสุข ตามแนวพระราชดำริ จัดกิจกรรมเต้นบาสโลบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานคร จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต 50 เขต รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,969 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการ ที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียง และเสริมสร้างสมรรถภาพที่ดีแก่ร่างกาย นอกจากนั้นเพื่อให้ประชาชน มีความรัก เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมกันทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

กิจกรรมอื่น ๆ ภายในงานประกอบด้วย การแสดงรำถวายพระพร การบรรเลงดนตรีวงคอนเทม เดี่ยวระนาด 6 ราง การแสดงดนตรีวงโปงลาง พร้อมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้า อาหารอร่อยของดี 50 เขต