นิปปอนเพนต์ ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ให้แก่โรงเรียน “อนุบาลสุขสวัสดิ์” อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สานต่อโครงการ “สีสร้างสุข” ประจำปี 2567 อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการ We Care We Share by Nippon Paint ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พันธกิจหลักของโครงการฯ คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ความรับความร่วมมืออันดีจากหลายฝ่าย ได้แก่ พนักงานนิปปอนเพนต์ บุคลากรโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลลัดหลวง กว่า 50 ชีวิต ที่พากันร่วมพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนกันด้วยบรรยากาศคึกคักและอิ่มเอมใจ ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม น่าเรียน เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

(จากขวา) นายวัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป - นายณรงค์ฤทธิ์ มาลัยนวล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

นายวัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นิปปอนเพนต์ ประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตสีรายใหญ่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก จากประเทศญี่ปุ่น เรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสีทาอาคารที่ใส่ใจความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ เราให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมรอบข้างให้ดีขึ้น หนึ่งในพันธกิจของนิปปอนเพนต์ คือ การเดินหน้าพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยยึด  หลักการ 3 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมด้านการศึกษา (Education) การสร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคม (Engagement) และการสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง (Empowerment) เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนนิปปอนเพนต์พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”

สำหรับโครงการ “สีสร้างสุข” ในปีนี้เป็นการลงพื้นที่โรงเรียน “อนุบาลสุขสวัสดิ์” ที่มีจำนวนนักเรียนและบุคลากรกว่า 600 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ด้วยการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน อาทิ รั้วโรงเรียน สนามแชร์บอลที่จอดรถ และทางเดิน รวมถึงทางม้าลาย โดยใช้นวัตกรรมสีและผลิตภัณฑ์จากนิปปอนเพนต์ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น  เทศบาลตำบลลัดหลวง รวมทั้งพนักงานนิปปอนเพนต์ที่อาสามาร่วมแปลงโฉมโรงเรียน ให้สวยงาม มีชีวิตชีวา น่ามอง เพื่อส่งต่อความห่วงใย สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สอดคล้องกับแนวคิดสำคัญของโครงการ “สีสร้างสุข” คือ “สุขใจที่ได้ให้ สุขภาวะคนในชุมชน สุขสภาพแวดล้อม เพราะความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขที่ทุกคนมีร่วมกัน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: We Care We Share by Nippon Paint

#นิปปอนเพนต์ #สีที่คิดเพื่อคุณ #NipponPaint #InspiredByYou #WeCareWeSharebyNipponPaint