กรุงเทพฯ, 11 เมษายน 2567 – เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายสุวิรัช พงศ์เสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก สนับสนุนหมวกนิรภัยจำนวน 100 ชุดให้แก่เยาวชนไทยในจังหวัดสมุทรสาคร ในงานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ตามนโยบายของจังหวัดภายใต้โครงการ “สมุทรสาครร่วมใจสวมหมวกกันน็อค 100%” โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ และนางอรุโณทัย ทองพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ. จังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนมอบหมวกนิรภัยให้แก่เยาวชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร