วันที่ 17 เม.ย.67 ที่อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสภากรุงเทพมหานคร 51 ปี สภากรุงเทพมหานคร (สภากทม.) กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 เม.ย.นี้ โดยในช่วงเช้า 09.30 – 11.00 น. พิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของบุคลากรของสภากรุงเทพมหานคร จากนั้น เวลา 11.00 น. เป็นพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

 

ส่วนในช่วงบ่าย จะเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมสภา กทม. พร้อมหารือร่วมกันระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) กับผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำรวจปัญหา และหาแนวทางแก้ไขการดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างวันที่ 17-23 เม.ย.นี้ สภา กทม.ได้จัดนิทรรศการสภากรุงเทพมหานคร นำเสนอผลงานของสภากทม. บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการ กทม.ดินแดง