นายแพทย์สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กล่าวคืบหน้าโครงการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคนว่า ปัจจุบันหากนับรวมยอดจากทุกเครือข่าย มีผู้ตรวจสุขภาพไปแล้วกว่า 700,000 คน ในส่วนของ กทม.ตรวจเองประมาณ 200,000 คน คาดว่าจะเกินจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ 1 ล้านคน ภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยโครงการดังกล่าว นอกจากการตรวจสุขภาพเพื่อให้ประชาชนรับรู้เรื่องโรคภัยเบื้องต้น และรักษาได้ทันแล้ว ส่วนหนึ่งยังเป็นการเก็บข้อมูลสุขภาพประจำตัวของประชาชนแต่ละเขต เพื่อบันทึกไว้ในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ขณะเดียวกัน กทม.จะนำข้อมูลสุขภาพ 1 ล้านคน ไปร่วมวิเคราะห์กับ สปสช. เพื่อกำหนดกองทุนให้ตรงกลุ่มคนและกลุ่มโรคส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อกระจายงบประมาณให้แต่ละเขตนำไปส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนให้ตรงจุดมากขึ้น

 

นายแพทย์สุนทร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการตรวจสุขภาพเชิงคัดกรอง เมื่อตรวจแล้ว ส่วนใหญ่ประชาชนจะมีสถานพยาบาลในการรักษาประจำ แต่หากประชาชนคนใดยังไม่มี กทม.จะแนะนำแนวทางและสถานพยาบาลในการรักษาโรคให้ นอกจากนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการเก็บข้อมูลจากการตรวจสุขภาพ เพื่อนำไปขยายผลด้านกองทุนเพิ่มเติม ซึ่งเกิดผลดีทั้งต่อภาครัฐและประชาชน โดยแนวทางการให้บริการตรวจสุขภาพในปัจจุบัน สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม. รวมถึงโรงพยาบาลจะมีการออกหน่วยตามกำหนดการในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขจะเน้นให้บริการในชุมชนเป็นหลัก

 

สำหรับแผนต่อไป กทม.จะมีการตรวจสุขภาพนักเรียนในช่วงเปิดเทอม ตั้งเป้าประมาณ 200,000 คน โดยเน้นเรื่องโรคทั่วไป โรคเครียด การโภชนาการ และปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นแผนรวมอยู่ในโครงการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคนด้วย