20 เมษายน วันคึกฤทธิ์ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยงามดูพลี เขตสาธร กรุงเทพฯ จัดงานวันคึกฤทธิ์ ประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 20 เมษายน 113 ปีชาตกาล นักปราชญ์ นักคิดนักเขียน ศิลปินแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และบุคคลของโลกด้านวัฒนธรรม ภาคเช้า พิธีสักการะรูปปั้นและสำนึกพระคุณ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช การบรรเลงเพลงดนตรีไทย เพลงวานรดำเนิน (เสมอ) การแสดงชุดรำลึกคึกฤทธิ์ มอบรางวัลคึกฤทธิ์ การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ยกรบ ภาคบ่าย การแสดงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ การบรรเลงโหมโรง วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ เพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ ออกขับนก วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ เพลง ชุดประวัติศาสตร์ ออกเพลงเกี่ยวข้าว วงเครื่องสาย เพลงลาวจ้อย และเพลงโยสลัม ฯลฯ หมายเหตุ รอบบ่าย เต็มหมดทุกที่นั่ง