เมื่อวันที่ 20 เม.ย.67 ได้มีการเปิดเผยอันดับของโรงเรียนมัธยม ที่เด็กนักเรียนเรียนจบมาแล้วสามารถสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มากที่สุด โดยผลจัดอันดับในครั้งนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากนักเรียนทั้งหมด 10 อันดับ ดังนี้

อันดับที่ 10 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
อันดับที่ 9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
อันดับที่ 8 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อันดับที่ 7 โรงเรียนราชินีบน และ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
อันดับที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก
อันดับที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
อันดับที่ 4 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
อันดับที่ 3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
อันดับที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
อันดับที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


#จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ #อัสสัมชัญคอนแวนต์ #ข่าววันนี้