วันที่ 21 เม.ย.67 กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือน!! ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) อยู่ในเกณฑ์ “อันตรายมาก” ควรงดทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาด