วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 22 เม.ย.67 ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างๆ ณ เวลา 08.30 น. (ตามตารางประกอบข้างล่าง) โดยเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ 36.46 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออก 37.19 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ