กรมพัฒนาฝีมือแรงาน ขานรับข้อสั่งการ รมว.แรงงาน จัดฝึกทักษะให้แรงงานไทย 12 สาขาอาชีพพร้อมส่งออก รุกตลาดญี่ปุ่น

น.ส.บุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกันระหว่างนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น โดยจะเพิ่มโควต้าแรงงานนำเข้าแรงงานภาคการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมก่อสร้าง และการบริบาล พร้อมทั้งยกระดับทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานเฉพาะซึ่งจะส่งผลให้แรงงานได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น นอกจากนี้ประเทศญี่ปุ่นยังมีความต้องการแรงงานในสาขาอาชีพอื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งนายพิพัฒน์ ได้สั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการยกระดับทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือเพื่อป้อนตลาดแรงงานในญี่ปุ่น 

นางสาวบุปผา กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น  ในทักษะเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นต้องการใน 12 ทักษะอาชีพ รวมทั้งหมด 296 หลักสูตรได้แก่ 1.การบริบาล มี 4 หลักสูตร) 2.การจัดการความสะอาดอาคาร (3 หลักสูตร) 3.งานผลิตขึ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม (245 หลักสูตร) 4.อุตสาหกรรมก่อสร้าง (60 หลักสูตร) 5.การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเรือ (2 หลักสูตร) 6.การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ (15 หลักสูตร) 7.อุตสาหกรรมการบิน (3 หลักสูตร) 8.อุตสาหกรรมที่พักอาศัย 9.งานเกษตรกรรม (3 หลักสูตร) 10.ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 11.อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (15 หลักสูตร) และ 12.อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (10 หลักสูตร) ทั้งนี้ มอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เมื่อจบการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตร อีกทั้งยังสามารถเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถหรือเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่แรงงาน และนายจ้างในทักษะฝีมือของแรงงานไทยที่มีคุณภาพเท่าเทียมสากล ในส่วนของตำแหน่งงานว่างนั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประสานกับกรมการจัดหางานเพื่อรองรับตำแหน่งงานที่แรงงานต้องการต่อไป

สำหรับแรงงานที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4  

#กรมพัฒน์ #แรงงาน #ทักษะอาชีพ #ข่าววันนี้ #ฝีมือแรงงาน #แรงงานไทย #สยามรัฐวันนี้