วันที่ 22 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ ป.ป.ส. นายอุดมชัย โลหณุต ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ผอ.ปปส.กทม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. นางสาวกรพินธุ์ ณ ระนอง ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด ผู้แทนรองเลขาธิการ อย. ในฐานะประธานคณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับ และรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในฐานะประธานคณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านขนย้าย รักษาความปลอดภัย และทำลาย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้แก่ นางจีระพรรณ กาญจนประดิษฐ์ ผอ.สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1 (ผอ.ปปส.ภ.1.) นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์ ผอ.สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ผอ.สวพ.) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ผู้แทนกองบังคับการตำรวจทางหลวง ผู้แทนตำรวจภูธรภาค 1 ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาล ทุ่งสองห้อง และสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกันเปิดห้องเก็บรักษายาเสพติดของกลาง หรือเรียกว่า “ห้องมั่นคง” เพื่อดำเนินการตรวจรับยาเสพติดของกลางที่ผ่านการตรวจพิสูจน์แล้ว และเตรียมส่งมอบนำไปเผาทำลาย ณ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (สวพ.) สำนักงาน ป.ป.ส. (ทุ่งสองห้อง) 

 

โดย นางสาวกัญญนันทน์ คงภัสนิธิโรจน์ ผอ.สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ผอ.สวพ.) กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อลดและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผาทำลายยาเสพติดของกลาง โดยการเปิดห้องความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้เป็นสักขีพยานในการนำของกลางทั้งหมดไปเผาทำลาย ซึ่งเป็นคดีที่จับยึดได้และส่งตรวจพิสูจน์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 - กุมภาพันธ์ 2567 มีน้ำหนักกว่า 22 ตัน จาก 68 คดี ได้แก่ ยาบ้า 17,806.87 กิโลกรัม ไอซ์ 2,871.77 กิโลกรัม คีตามีน 1,371.42 กิโลกรัม เฮโรอีน 41.16 กิโลกรัม และยาเสพติดอื่น ๆ น้ำหนักรวมกว่า 117.81 กิโลกรัม โดยการทำลายยาเสพติดของกลางในครั้งนี้
ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการเอง ส่งผลให้การทำลายยาเสพติดของกลางที่จับกุมได้นั้นเร็วขึ้นลดภาระและงบประมาณในการเก็บรักษา โดยสถิติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง จำนวน 225 คดี น้ำหนัก 65.64 ตัน


 
ทั้งนี้ นางสาวกัญญนันทน์ กล่าวว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทุกกระบวนการของการเผาทำลายยาเสพติดมีความโปร่งใส ปลอดภัย และตรวจสอบได้ อีกทั้งยังมีคณะทำงานถึง 3 ชุด ได้แก่ คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับ คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านขนย้าย รักษาความปลอดภัย และทำลาย และ คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านประชาสัมพันธ์ พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นถึงกระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจรับ การตรวจพิสูจน์ การส่งมอบ การขนย้าย การทำลาย รวมถึงการรักษาความปลอดภัยระหว่างดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการตรวจรับ การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การทำลาย การนำไปใช้ประโยชน์ และการรายงานยาเสพติด พ.ศ. 2565

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ที่สนใจมาร่วมรับชมและเป็นสักขีพยานในการทำลายยาเสพติด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบถึงกระบวนการของการทำลายยาเสพติดของกลางและเกิดความเชื่อมั่นในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐว่ายาเสพติดของกลางได้เผาทำลายหมดสิ้น ไม่มีการวนกลับมาอย่างแน่นอน และทุกท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ โดยแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง