นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีกำหนดจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมมิตรทาวน์ ฮอลล์ 1 ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรัพย์ที่นำมาขายทอดตลาดในงานมหกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ที่ดินว่างเปล่า 7 รายการ   ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 285 รายการ  และห้องชุด 163 รายการ   ซึ่งเป็นทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่า 400 รายการ ราคาประเมินรวมกว่า 1,121 ล้านบาท

ผู้สนใจเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด ต้องวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคาตามที่กำหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาด โดยวางเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค  หรือ วางเงินผ่านระบบ EDC ก่อนเข้าซื้อทรัพย์ ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ตั้งแต่ เวลา 9.00 น . ณ ห้องประชุมมิตรทาวน์ ฮอล์ 1 ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดทรัพย์สินได้ที่เว็บไซต์  กรมบังคับคดี www: leg.go.th สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 – 7 ตามหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 โทร. 02 012 4200 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 โทร. 02 673 9412-8 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 โทร. 02 517 7987-88 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 โทร. 02 424 4088 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 โทร. 02 361 4217-9 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 โทร. 02 881 4367 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 7 โทร. 02 142 5216  
“ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ ในพื้นที่ทำเลทอง”